behandlertorvet_g8k7602
 
 

En stor andel af sygefravær på arbejdspladsen skyldes arbejdsbetingede gener i bevægelsesapparatet.

Hurtig behandling og rådgivning kan markant reducere dine medarbejderes sygefravær.

Der er skattefrihed for sundhedsordninger, der dækker udgifter til behandling og forebyggelse af arbejdsbetingede skader, hos kiropraktor, fysioterapeut og massør.

Det er dog en betingelse, at arbejdsgiverbetaling for sundhedsforsikringen sker som led i arbejdsgiverens generelle personalepolitik for alle ansatte i virksomheden.


Fordele

Der er mange fordele ved en virksomhedsordning, både for arbejdstager og arbejdsgiver.

Som arbejdstager kommer du hurtigt til udredning og behandling, samt får rådgivning vedrørende arbejdstillinger og forebyggelse af nye skader.

Derudover reduceres risikoen for at udvikle kronicitet og falde udenfor arbejdsmarkedet.

Som arbejdsgiver får du en væsentlig nedgang i sygefraværet samt forbedret effektivitet og trivsel på arbejdspladsen.


Hvordan

Arbejdsgiverbetaling kan ske på flere måder, fx kan medarbejderen selv kontakte klinikken og betale for behandlingen, og derefter kan arbejdsgiveren refundere behandlingsudgiften.

Arbejdsgiveren kan også vælge at lave en samarbejdsaftale med os, og når behandlingen er afsluttet, sendes regningen direkte til arbejdsgiveren.


Selvstændig

Som selvstændigt erhvervsdrivende kan du også opnå fordelene ved en virksomhedsordning. Du kan fratrække udgifterne til behandling og forebyggelse ved årsopgørelsen.

Du kan også fratrække udgifterne til behandlinger af din ægtefælle, hvis din ægtefælle modtager en del af virksomhedens overskud, også selv om din ægtefælle ikke i overvejende grad er med til at drive virksomheden.


Lovgivningen

Ifølge lovgivningen er reglerne om skattefradrag på sundhedsydelser ikke kun anvendelige på almindelige lønmodtagerforhold, men også på mere individuelle personlige arbejdsaftaler som fx arbejdsaftaler med konsulenter, revisorer, bestyrelsesmedlemmer mv.

I lovgivningen står der, at der skal foreligge en skriftlig erklæring fra en læge eller kiropraktor, for at der er skattefrihed for medarbejderen.

Endvidere er det ifølge loven en betingelse for skattefriheden, at udgiften afholdes som led i arbejdsgiverens generelle personalepolitik for alle virksomhedens medarbejdere.

Ifølge statsskattelovens praksis er det dog ikke et krav, at der skal foreligge en erklæring fra en læge eller kiropraktor, men der skal være en konkret arbejdsmæssig begrundelse for arbejdsgiverbetaling af medarbejderens sundhedsudgifter.

Endvidere behøver sundhedsydelsen ikke at være ydet som led i arbejdsgiverens generelle personalepolitik for alle medarbejdere i virksomheden. Tilbuddet kan begrænses efter generelle kriterier om anciennitet og antal arbejdstimer – der gøres dog opmærksom på princippet om ikke-forskelsbehandling af deltidsansatte i deltidsloven.