behandlertorvet_g8k7683
 
 

Priser

Priserne er afhængigt af tidsforbruget på den enkelte patient.

Honorarer hos kiropraktor er fastlagt i Landsoverenskomst om kiropraktik, indgået mellem Dansk Kiropraktor Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Honorarerne reguleres hvert halve år på basis af udviklingen i de regionale lønninger samt nettoprisindekset.


Kiropraktor

ForundersøgelseKr. 611

Afgrænset konsultationKr. 198

Alminderlig konsultationKr. 320

Udvidet konsultationKr. 442

Introduktion til træningKr. 395

Tillæg shockwaveKr. 200

Lørdagstillæg, forundersøgelseKr. 200

Lørdagstillæg, opflg. konsulationKr. 150

Hygiene tillægKr.   10

 
 

Fysioterapeut

ForundersøgelseKr. 464

Kort konsultationKr. 196

Normal konsultationKr. 295

Tillæg shockwaveKr. 200

Oppflg. træningKr.   98

Hygiene tillægKr.   10

 
 

Massør

30 minutterKr. 275

40 minutterKr. 375

50 minutterKr. 450

Hygiene tillægKr.   10

 
 

Betaling

Der afregnes efter hver konsultation, såfremt der ikke er aftalt andet.

Du kan betale med kontanter, Dankort, Visa-electron, Visa og Mastercard.

Hvis du har en ulykkes- eller sundhedsforsikring, eller er omfattet af en sådan gennem dit arbejde, afregner vi direkte med dit forsikringsselskab, du skal blot medbringe dokumentation for dækning af behandling samt police- og skadesnummer.

Hvis din arbejdsgiver betaler, skal du medbringe dokumentation ved første konsultation, eller der skal foreligge en erhvervsaftale mellem din virksomhed og os.


Sygeforsikringen “Danmark”

Hvis du er medlem hos Sygeforsikringen ”Danmark”, så giver der tilskud til behandling hos kiropraktor og fysioterapeut. Der kræves ingen henvisning fra din egen læge.


Regler for afbestilling og udeblivelse

Bliver du forhindret i at møde til en aftalt konsultation, skal du melde afbud eller flytte tiden i god tid, og senest kl. 09.00 på konsultationsdagen.

Afbud kan gives på telefon, mail eller via kontaktformularen. Husk at opgive dit fulde navn samt dato og tid for konsultationen, som skal aflyses. Endvidere oplyse om hvorvidt du ønsker at vi kontakter dig for en ny tid.

Udeblivelse uden rettidigt afbud vil medføre et udeblivelsesgebyr pålydende kr. 370 ved forundersøgelse og kr. 250 ved opfølgende konsultation.

Regler for afbestilling, udeblivelse og flytning af tider gælder også vores online booking.