massage foot female


Målet med den fysioterapi er at, du bliver så selvhjulpen som muligt, ved at lære at mestre din egen situation og lærer et hensigtsmæssigt bevægemønster.

Vores fysioterapeut laver en grundig undersøgelse af dig og behandler efterfølgende med udgangspunkt i det enkelte menneskets funktion, ressourcer og målsætninger.

Fysioterapeuten er autoriseret af Sundhedsstyrelsen, og du kan gå til fysioterapi med eller uden henvisning fra din læge. Sygeforsikringen ”Danmark” giver tilskud til fysioterapi uden krav om lægehenvisning, du kan derfor direkte opsøge vores fysioterapeut.


Undersøgelse

Den fysioterapeutisk undersøgelse bygger på din sygehistorie, din aktuelle og tidligere gener samt de faktorer fysioterapeuten vurderer relevant at inddrage i forhold til din problemstilling.

Fysioterapeuten laver på baggrund af dette, en fysioterapeutisk undersøgelse der består af analyse af kroppens funktioner og bevægemønster samt diagnostiske tests med henblik på at finde årsagen til problemet.

Med bagrund i de symptomer du henvender dig med, og den fysioterapeutisk undersøgelse, planlægges dit behandlingsforløb hos os. Dersom fysioterapeuten vurderer at der er behov for yderligere undersøgelser, vil fysioterapeuten være behjælpelig med at kontakte din læge.


Behandling

Når fysioterapeuten behandler, anvendes manuelle teknikker, vejledende træning, smertebehandling med nåle og taping, alt eftersom hvad fysioterapeuten vurderer er relevant til problemstillingen.

Fysioterapeuten lægger stor vægt på ”hjælp til selvhjælp”, det betyder at du under behandlingsforløbet deltager aktivt, for at nå målsætningen.

Genoptræning er en vigtig del af behandlingsforløbet og er et vigtig led på vejen til at blive selvhjulpen. Som et del af behandlingsforløbet kan du derfor forvente at få hjemmeøvelser, dette for at optimere resultatet af behandlingen.

Du kan også vælge at komme til personlig træning eller holdtræning ved vores fysioterapeut. Holdtræning foregå i vores egen træningssal.