Holdtræning

Synes du det kan være svært at holde motivationen oppe, når du skal træne der hjemme, så kan måske holdtræning være en løsning for dig.

Hos os er det en fysioterapeut eller kiropraktor der leder holdtræning, og det er højt fokus på kvalitet i bevægemønsteret fremfor kvantitet.

Alle kan deltage, men hvis du skal genoptræne efter en skade eller operation, skal du først til konsultation hos vores fysioterapeut. Dette da problemstilling skal kortlægges, og for at få bedst mulig opfølgning og udbytte af træningen.

Holdtræning foregår i vores træningssal. Der få deltagere pr. hold, typisk 6-10 personer, og du vil således få tæt opfølgning af vores fysioterapeut, samtidigt vil møde andre personer med lignende problem og behov som dig.


GLA:D

GLA:D Ryg er et nyt behandlingstilbud til patienter med langvarige eller tilbagevendende rygsmerter, der påvirker hverdagen negativt.

Tilbuddet er udviklet af forskere og behandlere på Syddansk Universitet (SDU). Programmet følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for behandling af patienter med rygsmerter og bygger på principper for hjælp-til-selvhjælp.

Indholdet af GLA:D Ryg-forløbet er baseret på bedste evidens for rygbehandling og udviklet i samarbejde med patienter og behandlere.

Formålet med forløbet er, at patienter får viden og redskaber, der hjælper dem til færre rygsmerter, og til at fungere bedre med de smerter der er. Forløbet omfatter en indledende og en afsluttende individuel konsultation, hvor deltagernes udgangspunkt og målsæting fastsættes og nytten af forløbet evalueres.

Dertil kommer to sessioner med patientuddannelse på hold, hvor deltagerne lærer om ryggen, hvorfor rygsmerter opstår og hvad man kan gøre for at få en ryg, der bedre klarer hverdagen krav.

Træningen foregår to gange om ugen i otte uger. Øvelserne kan udføres med forskellig sværhedsgrad og tilpasses den enkelte deltager. Deltagerne arbejder med at opnå større variation i ryggens bevægelser, så brug af ryggen bliver mindre ensidig, og med at få tillid til at bevæge sig naturligt og frit.

Både uddannelse og træning foregår i grupper, hvor deltagerne har mulighed for at dele erfaringer og lære af hinanden. Undervejs drøfter deltagere og underviser muligheder for at være fysisk aktiv ud over træningen, så effekten af GLA:D Ryg kan fastholdes efter forløbet er slut.