Akupunktur

Hvad er akupunktur?

Der er bedst dokumenteret effekt af akupunktur som smertebehandling, fx ved uspecifikke lændesmerter, slidgigt, tennis- og golfalbue samt ved migræne- og spændingshovedpine. Virkningen af akupunktur er ikke klarlagt i detaljer, men de videnskabelige miljøer er enige om at virkningen er at finde perifert og centralt i nervesystemet.

Hvordan virker akupunktur?

Ved akupunktur stimuleres det perifere nervesystemet, lokalt øger blodgennemstrømningen, og der frigives et lokalbedøvende stof der reducerer følsomheden for lokale smertepåvirkninger.

Når en sensorisk nervefiber stimuleres perifert, sker der en reflektorisk påvirkning af de nervesignaler der sendes ud til området fra centralnervesystemet. Det betyder at akupunktur kan påvirker de samme områder der stimuleres. Når en spændt og dysfunktionel muskel stimuleres vil den afspændes, samt styrke og kontrol forbedres via centralnervesystemet. På samme både påvirkes smerteoplevelsen fra området der stimmuleres.

På rygmarvsniveau påvirkes også videreformidlingen af smertestimuli fra det perifere nervesystem til hjernen. I hjernen påvirkes smerteopfattelsen gennem smertemodulering, og der udskilles endorfiner. Endorfiner er kroppens eget morfin, det nedsætter smertesansning ved at hæmme aktiviteten i smerteførende nerver til og i hjernen.

Når centralnervesystemet påvirkes sensorisk vil også andre områder påvirkes, f.eks. kan funktion af organer påvirkes ved akupunktur. Dette kan ske fordi det somatiske og autonome nervesystem kommunikere på rygmarvsniveau, men det autonome nervesystem menes også at blive påvirket i mellemhjernen, hjernestammen og rygmarven.

Mellemhjernen har den overordnede styring af det autonome nervesystem og det hormonelle system, det er gennem denne forbindelse at akupunktur menes at påvirke organer, kirtler og det hormonelle system.

Via det hormonelle system påvirker akupunktur immunsystemet, og det er via det hormonelle system at akupunktur menes at påvirke stress, angst og depressive lidelser, men vores viden på dette området er stadig mangelfuld.

Tilstande der behandles

Der er bedst dokumenteret effekt af akupunktur som smertebehandling ved myofascielle smertesyndromer og neuropatier.
Følgende tilstande behandles med akupunktur:

  1. Uspecifikke lændesmerter
  2. Overbelastnings- og idrætsskader
  3. Migræne- og spændingshovedpine
  4. Slitage i hofte- og knæled
  5. Kroniske nakke- og skuldersmerter
  6. Kæbe- og ansigtssmerter
  7. Bækken- og rygsmerter hos gravide

Myofascielle smertesyndromer

Et myofascielt smertesyndrom er en regional smertetilstand udløst af en lokal overbelastning, skade eller af neuropati. Ud over lokale smerter, kan der udvikles spændte, sensible og smertefulde punkter i muskulaturen. Disse punkter kaldes ‘triggerpunkter’.

Triggerpunkter kan udløses en udstrålende smerter og påvirke muskelfunktion, f.eks. kan punkter i hoftemuskulaturen give udstrålende smerter i benet og påvirke muskelkraften over hofteleddet. Spændingshovedpine kan opstå ved triggerpunkter i skulderåget, samt nakke- og kæbemuskulaturen.

Ved akupunkturbehandlingen løsnes de forkortede muskler som irriterer og påvirker nervevævet, og det vedvarende træk fra muskulaturen afspændes og nervernes følsomhedsniveau normaliseres.

Akupunktur har dokumenteret effekt ved uspecifikke lændesmerter og overbelastningsskader, samt ved migræne- og spændingshovedpine. Der er dokumenter effekt af akupunktur på smerter ved slitage i knæ- og hofteled. Behandlingen har god effekt ved smerter ved kroniske nakke- og skuldersmerter. Der ses også en positive effekt ved kæbe- og ansigtssmerter.

Under graviditet har akupunktur have god effekt på bækken- og rygsmerter hos den vordende mor.

Neuropati

Den mest almindelige årsag til nerveirritation og neuropatiske smerter er degeneration og slitage af rygsøjlens discus og led.

Slitageforandringer påvirker nerve funktionen negativt. Nervevævet bliver sensibiliseret, og pga. overfølsomhed kan harmløse stimuli af nervevævet opfattes som skadelige, og derigennem udløse smerter. Denne dysfunktion i nervevævet forværrer dysfunktionen af muskulatur og led.

Ved neuropatiske smerter ændres nervesignalene til muskulaturen, og der opstår muskelspasmer og forkortninger i muskulaturen. Ved forkortninger i muskulaturen ændres bevægelighed og mekanik omkring ledderne, og der opstår betændelsestilstande ved senetilhæftningerne, og slitagen i leddene forværres.

Neuropatier ændre muskeltonus lokalt omkring slitagen af rygsøjlens discus og led, men muskeltonus ændres også perifert i nervens innervationsområde i arme eller ben. Det betyder at slitageforandringer i nakken og lænden kan forårsage tennisalbue, musearm og achillessenebetændelse.

Behandling

Nålene som anvendes ved akupunkturbehandlingen er meget tynde, og man vil typisk ikke mærke at nålen går i gennem huden, dog kan der forekomme smerter hvis nålen rammer tynde smertefølsomme nerverfiber i huden.

Når nålen rammer spændte og sensible punkter i muskulatur vil man mærke en spændingsfornemmelse, som kan beskrives som et ‘spjæt’ eller en forbigående muskelkrampe – der kaldes ‘grabbing’. Dette er typisk ubehag som du oplever når muskulaturen tager fat i nålen.

‘Grabbing’ skal opleves som er en positiv reaktion, og den forsvinder hurtigt når muskulaturen er afspændt, og efterlader en god fornemmelse af frihed og afspændthed.