GLA:D

GLA:D - Godt Liv med Artrose i Danmark

GLA:D er et trænings- og uddannelsesforløb særligt udviklet til mennesker med slitage (artrose) i hofte, knæ eller ryg.

Tilbuddet er udviklet af forskere og behandlere på Syddansk Universitet. Programmet følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for behandling af patienter med rygsmerter og bygger på principper for hjælp-til-selvhjælp.

Indholdet af GLA:D forløbet er baseret på bedste evidens og udviklet i samarbejde med patienter og behandlere.

Formålet med forløbet er, at patienter får viden og redskaber, der hjælper dem til færre rygsmerter og til at fungere bedre med de smerter, der er. Forløbet omfatter en indledende og en afsluttende individuel konsultation, hvor deltagernes udgangspunkt og målsætning fastsættes, og nytten af forløbet evalueres.

Dertil kommer to sessioner med patientuddannelse på hold, hvor deltagerne lærer om artrose, hvorfor smerter opstår og hvad man kan gøre for at få en ryg, hofte eller knæ, der bedre klarer hverdagens krav.

Træningen foregår to gange om ugen i otte uger. Øvelserne kan udføres med forskellig sværhedsgrad og tilpasses den enkelte deltager.

Både uddannelse og træning foregår i grupper, hvor deltagerne har mulighed for at dele erfaringer og lære af hinanden. Undervejs drøfter deltagere og underviser muligheder for at være fysisk aktiv ud over træningen, så effekten af GLA:D kan fastholdes efter forløbet er slut.

GLA:D - Hofte & knæ

Er et specifikt uddannelses- og træningstilbud til alle med symptomer på slidgigt i knæ- eller hofteled.

Formålet er gennem specifik træning og tilegnet viden at reducere smerte, forbedre funktionen og herigennem lette dagligdagen og undgå eller udsætte en operation.

Patientundervisningen er et vigtigt element, hvor man lærer om artrosens kendetegn, risikofaktorer, symptomer, behandlingsmuligheder, træning og fysisk aktivitet, smertehåndtering, hjælp til selvhjælp m.m.

Træningen tilpasses den enkelte og foregår under fysioterapeutisk vejledning i minimum 8 uger.
Holdtræning anbefales, da dette har vist dobbelt så god effekt som selvtræning, men selvtræning er også en mulighed.

Efter endt forløb fortsættes træningen på egen hånd fx i hjemmet.

Priser for GLA:D-forløb:

 • Forundersøgelse, gennemgang af træningsprogram og 2 undervisninger, samt 8-ugers træningsforløb og afsluttende konsulation koster totalt kr. 3777,-
 • Med tilskud fra sygesikringen ’Danmark’ er prisen kun kr. 2702,-
 • Bemærk: ‘Danmark’ giver tilskud på 10 holdtræninger pr. år.

Der er følgende træningstider:

 • Mandag og torsdag: kl. 15-16:00
 • Hold opstartes løbende
 • Bemærk: Faste træningstider, kun refundering ved aflysning fra klinikken

Hvis du har behov for yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tlf.: 7010 0012
Mail: kontakt@behandlertorvet.dk

GLA:D - Ryg

Er et behandlingstilbud til patienter med langvarige eller tilbagevendende rygsmerter, der påvirker hverdagen negativt.

Formålet er gennem specifik træning og tilegnet viden at reducere smerte, forbedre funktionen og herigennem lette dagligdagen og undgå eller udsætte en operation.

Deltagerne arbejder med at opnå større variation i ryggens bevægelser, så brug af ryggen bliver mindre ensidig, og med at få tillid til at bevæge sig naturligt og frit igen.

Patientundervisningen er et vigtigt element, hvor man lærer om artrosens kendetegn, risikofaktorer, symptomer, behandlingsmuligheder, træning og fysisk aktivitet, smertehåndtering, hjælp til selvhjælp m.m.

Træningen tilpasses den enkelte og foregår under fysioterapeutisk vejledning i minimum 8 uger.
Holdtræning anbefales, da dette har vist dobbelt så god effekt som selvtræning, men selvtræning er også en mulighed.

Efter endt forløb fortsættes træningen på egen hånd fx i hjemmet.

Priser for GLA:D-forløb:

 • Forundersøgelse, 2 undervisninger, samt 8-ugers træningsforløb og afsluttende konsulation koster totalt kr. 3464,-
 • Med tilskud fra sygesikringen ’Danmark’ er prisen kun kr. 2477,-
 • Bemærk: ‘Danmark’ giver tilskud på 10 holdtræninger pr. år.

Der er følgende træningstider:

 • Mandag og torsdag: kl. 16-17:00
 • Hold opstartes løbende
 • Bemærk: Faste træningstider, kun refundering ved aflysning fra klinikken

Hvis du har behov for yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tlf.: 7010 0012
Mail: kontakt@behandlertorvet.dk