Sundhedsordninger

Private sundhedsforsikringer

Vi samarbejder med de fleste private sundhedsforsikringer. Hvis du har en ulykkes- eller sundhedsforsikring, afregner vi direkte med dit forsikringsselskab, du skal blot huske at kontakte dit forsikringsselskab inden du henvender dig hos os. Husk at medbringe dokumentationen for dækning af behandling samt police- og skadesnummer.

Fordele

Der er mange fordele ved sundhedsordninger, både for arbejdstager og arbejdsgiver.

Som arbejdstager kommer du hurtigt til udredning og behandling, samt får rådgivning vedrørende arbejdstillinger og forebyggelse af nye skader. Derudover reduceres risikoen for at udvikle kroniske smerter og falde udenfor arbejdsmarkedet.

Som arbejdsgiver får du en væsentlig nedgang i sygefraværet samt forbedret effektivitet og trivsel på arbejdspladsen. Der er skattefrihed for sundhedsordninger hos kiropraktor, fysioterapeut og massør.

Arbejdsgiverbetaling

En stor andel af sygefravær på arbejdspladsen skyldes arbejdsbetingede gener i bevægelsesapparatet. Hurtig behandling og rådgivning kan markant reducere dine medarbejderes sygefravær.

Arbejdsgiverbetaling kan ske på flere måder, fx kan medarbejderen selv kontakte klinikken og betale for behandlingen, og derefter kan arbejdsgiveren refundere behandlingsudgiften.

Arbejdsgiveren kan også vælge at lave en aftale med os, så sender vi regningen direkte til arbejdsgiver når behandlingen er afsluttet.

Selvstændig

Som selvstændigt erhvervsdrivende kan du også opnå fordelene ved en virksomhedsordning. Du kan fratrække udgifterne til behandling og forebyggelse ved årsopgørelsen.

Du kan også fratrække udgifterne til behandlinger af din ægtefælle, hvis din ægtefælle modtager en del af virksomhedens overskud, også selv om din ægtefælle ikke i overvejende grad er med til at drive virksomheden.

Lovgivningen

Ifølge lovgivningen er reglerne om skattefradrag på sundhedsydelser ikke kun anvendelige på almindelige lønmodtagerforhold, men også på mere individuelle personlige arbejdsaftaler som fx arbejdsaftaler med konsulenter, revisorer, bestyrelsesmedlemmer mv.

Det er ikke et krav at der skal foreligge en erklæring fra en læge for at opnå skattefradrag på, men der skal være en konkret arbejdsmæssig begrundelse for arbejdsgiverbetaling af medarbejderens sundhedsudgifter.

Endvidere behøver sundhedsydelsen ikke at være ydet som led i arbejdsgiverens generelle personalepolitik for alle medarbejdere i virksomheden. Tilbuddet kan begrænses efter generelle kriterier om anciennitet og antal arbejdstimer.