Svimmelhed

Svimmelhed

Svimmelhed kan være forårsaget af en lang række tilstande. Det er sjældent at man finder alvorlige sygdomme som årsag til svimmelhed, men hvis du oplever tilbagevendende eller konstant svimmelhed er det vigtigt at finde årsagen.

Årsagen til svimmelhed kan være mange. Dysfunktion eller sygdom i det indre øre eller balancenerve kan forårsage ret voldsom svimmelhed, og du kan da opleve bevægelsesillusion, kvalme og opkastninger.

Mindre udtalt svimmelhed kan skyldes spændinger og dysfunktioner i nakke, nedsat syn, hjerte- og karsygdomme og bivirkninger af medicin. Mere alvorlige årsager til svimmelhed kan skyldes sygdom el. skade i centralnervesystemet (CNS).

Korrekt diagnose, og individuelt tilpasset behandling og genoptræning, er nødvendig for et godt resultat ved behandling af svimmelhed. Hos os undersøges du af kiropraktor eller fysioterapeut der også samarbejder med din læge.

Nogle gange er det nødvendigt at du undersøges af en øre-næse-halslæge eller neurolog, for at stille den rigtige diagnose.

Nok infomation?

Eleifend nunc lectus pretium pellentesque quis mattis sapien dictumst id sociis et eget ultrices consectetur tellus, nulla aliquam in pellentesque congue sodales lorem interdum.

Bestil en tid hos os nu og få hjælp til at få det bedre.

Få den hjælp du har brug for

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis.

Balance

For at opretholde balance, og for at orientere dig i forhold til omgivelserne, er du afhængig af flere forskellige sanser.

Ligevægtssansen er baseret på information fra ligevægtsorganet i det indre øre, der registrerer bevægelser og stilling af hovedet. Ligevægtssansen er også vigtig for styring af øjets bevægelse i forhold til kroppens bevægelse. Synet er vigtigt for at vurdere omgivelserne, afstand og bevægelse.

Stillingssansen registrerer kroppens stilling fra sanseceller i kroppens led, muskler og sener, stillingssansen kaldes også led- og muskelsans, her er den øverste del af halshvirvelsøjlen vigtig, da den registrerer hovedets stilling i forhold til kroppen.

Berøringssansen registrerer tryk og bevægelse mod huden, den registrerer form og fasthed af underlaget, og giver bl.a. information om bevægelse mellem fødder og underlag.

Information fra ligevægtssansen, synet, stillingssansen og berøringssansen samles og integreres i hjernebarken. Denne integration danner grundlag for vurdering af ligevægt og opretholdelse af balancen, samt planlægge hvordan bevægelse skal udføres uden at miste balancen, eller for at genoprette balancen.

Hvis en af sanserne reduceres eller går tabt, vil de andre sanser overtage således at ligevægten opretholdes, f.eks. hvis ligevægtssansen reduceres, vil balancen opretholdes ved hjælp af synet og stillings- og berøringssansen.

Synet og evnen til at se i mørke bliver ringere med alderen, men også stillings- og berøringssansen reduceres med alderen, derfor oplever mange mennesker at de får ringere balance når de bliver ældre.

Nakkesvimmelhed

Der er sammenhæng mellem nakkesmerter og svimmelhed. Når der opleves svimmelhed som er forårsaget af akutte eller kroniske nakkesmerter kaldes tilstanden nakkesvimmelhed.

Nakken er det mest komplicerede led system i kroppen, den består af 37 separate led, der har som opgave at udføre et mangefold af bevægelser af hoved og nakke. Nakkens muskulatur og led er forsynet med sensoriske nerver som registrer både stilling, bevægelse og smerte.

Sensorisk information fra nakke integreres i centralnervesystemet med information fra ligevægtsorganet, synet og stillings- og berøringssans fra fødderne. Denne integration danner grundlag for vores vurdering af balance og ligevægt. Ved nakkesmerter kan den sensoriske informationen fra nakkens led og muskulatur være ukorrekt, dermed opstår svimmelhed.

Ved behandling af nakkesvimmelhed er det vigtigt at finde årsagen til nakkesmerterne. En tidligere nakkeskade, kan ofte være årsagen til kroniske nakkeplager, men overbelastning af nakkens led og muskulatur pga. stress, dårlig holdning, samt dårlige arbejd- og sovestilling, er også ofte årsag nakkesmerter.

Manuel behandling hos kiropraktor, fysioterapeut eller massør reducerer ofte nakkesmerterne, dermed reduceres også svimmelheden, men for at opnå et varigt resultat af behandlingen, er korrektion af holdning og arbejdstilling, samt genoptræning af nakke og balance, ofte nødvendigt.

Nok infomation?

Eleifend nunc lectus pretium pellentesque quis mattis sapien dictumst id sociis et eget ultrices consectetur tellus, nulla aliquam in pellentesque congue sodales lorem interdum.

Bestil en tid hos os nu og få hjælp til at få det bedre.

Få den hjælp du har brug for

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis.

Øresten

Øresten er en hyppig årsag til svimmelhed. Svimmelheden karakteriseres ved kortvarige forbigående episoder af ret kraftigt svimmelhed med bevægelsesillusion, kvalme/opkastning og svedudbrud, i forbindelse med hurtig ændring af hovedets stilling. Bevægelsesillusion beskrives ofte som forbigående rotationer, og kan føles som at falde ned i en afgrund.

Tilstanden ses hyppigst i aldersgruppen 50-70 år, kvinder rammes oftere end mænd, og skyldes løse krystalpartikler i ligevægtsorganet i det indre øre. I mange tilfælde kendes ikke årsagen til at de løse krystalpartikler, men tidligere hovedtraume, virussygdom, stress og Menères sygdom er associeret med tilstanden.

Man mener at krystalpartiklerne løsner fra et andet område i ligevægtsorganet eller de dannes pga. koncentrationsændring af salte i væsken i buegangerne. Når krystallerne havner i en buegange i ligevægtsorganet, vil du opleve svimmelhed når du drejer på hovedet i buegangens plan.

Hyppigst havner krystalpartiklerne i den bagerste buegang, og symptomerne fremprovokeres da når hovedet bøjes fremad og bagud, eller hvis du vender rundt mod den afficerede side når du ligger. Svimmelhed kommer typisk i slutningen af bevægelsen, og varer op til 30 sekunder. I forbindelse med svimmelheden kan der ses forbigående ufrivillige øjenbevægelser.

Krystalpartiklerne kan også feste sig til de sensorisk fimrehår i buegangen, hvis dette sker, er svimmelheden mere vedvarende når du, fx ligger i bestemte stillinger.

Diagnosen ørestenssvimmelhed stilles når du som patient oplever episodisk og kortvarig svimmelhed relateret til bevægelser af hovedet, og når der ved test af buegangene udløses positionsudløst svimmelhed med karakteristisk ufrivillige øjenbevægelser. Tilstanden behandles nemt med repositionsmanøvre, der har som formål at flytte krystalpartiklerne ud fra buegangen og til hulrummet som står i forbindelse med buegangene.

Menières

Menières sygdom er opkaldt efter den franske læge Prosper Menière, som første gang beskrev sygdommen. Sygdommen rammer balanceorganet i det indre øre, den karakteriseres af voldsomme anfald af svimmelhed. Svimmelheden ledsages ofte af kvalme og opkastninger samt en følelse af tryk i det afficerede øre.

Sygdommen er kronisk, og den forløber typisk over mange år. Anfaldene af svimmelhed vil gradvis aftage, dog vil hørelsen reduceres i varierende grad, samt der vil være tinnitus gener. Sygdommen medfører tab af hørelsen i de dybe toner (bas), i modsætning til lyse toner (diskant) ved aldersbetinget nedsat hørelse. 30-50 % rammes på begge ører, dog ikke samtidig, men med flere års mellemrum.

Den eksakte årsagen til sygdommen er ukendt, men man antager at pludselig og uforklarlige trykændringer i lymfevæsken (endolymfen) i det indre øre er årsagen. Overproduktion af lymfe medfører en pludselig trykstigning (endolymfatisk hydrops), dermed strømmer væsken ind andre områder af det indre øre og forårsager skade. Når trykket normaliseres vil svimmelheden aftage, men sansecellerne vil efterhånden tage skade af gentagne episoder af forhøjet tryk, derfor opstår nedsat hørelse og tinnitus.

Undersøgelser har vist at patienter med Mèniéres sygdom har meget oftere smerter fra nakke og kæbe end raske personer, de har også oftere hovedpine og ansigtssmerter. De klager også oftere over nedsat bevægelighed og smerter fra nakken og kæbe. Når disse patienter undersøges er der ofte ømhed i kæbemuskulaturen samt nakke- og skuldermuskulatur, samt der er ømhed af den øverste del af nakken og kæbeled. Hos 75 % af patienterne udløses svimmelhed ved bevægelse af de øverste nakkehvirvler, og hos 1/3 påvirkes tinnitus ved bevægelser af kæben.

Behandling af dysfunktioner i nakke og kæbe hos kiropraktor eller fysioterapeut er gavnlig for denne patientgruppe. Efter behandling oplever patienterne mindre hovedpine og ansigtssmerter, samt større bevægelsesfrihed i nakke og færre smerter i nakke og skulderåg. Videre reducerer intensitet af svimmelhed, utilpashed, tinnitus og trykfølelse i det afficerede øre. Samfundets udgifter til sygedagpenge og uførepension reduceres også betydeligt efter behandlingen.

Pr. i dag er der ingen behandling der kan kurere sygdommen, den er kronisk, og behandlingen rettes derfor mod at lindre symptomerne. Du kan selv reducere hyppigheden og intensiteten på anfaldene ved at undgå stres. I den forbindelse er motion vigtigt, da alle former for motion reducere stres, men hvis du er hård rammet kan det være svært at dyrke motion.

Da sygdommen forårsager permanente skader på ligevægtsorganet, stilles der større krav til sensorisk information fra synet samt stillings- og berøringssans i nakke og underekstremiteter for at opretholde balance og ligevægt. Målrettet træning med fokus på balance vil derfor kunne gavne dig.

Pga. ændret tryk i mellemøret har nogle patienter gavn af at få sad et dræn i trommehinden, således at der kan passere luft fra mellemøret via trommehinden. Hvis et dræn ikke er tilstrækkeligt, kan et lille apparat (Meniett) påvirket væsketrykbalancen i det indre øre, apparatet sender en række trykimpulser ind i mellemøret via et dræn i trommehinden.

Nok infomation?

Eleifend nunc lectus pretium pellentesque quis mattis sapien dictumst id sociis et eget ultrices consectetur tellus, nulla aliquam in pellentesque congue sodales lorem interdum.

Bestil en tid hos os nu og få hjælp til at få det bedre.